Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Tic. A.Ş.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Sarphan Finanspark Plaza No: 5/A Kat 5 34760 Ümraniye / İSTANBUL

EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİC. A.Ş. (“EPP” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri

2. İletişim Bilgileri

3. İşlem Güvenliği

4. Mesleki Deneyim

5. Özlük Bilgileri

6. Müşteri İşlem Bilgileri

7. Risk Yönetimi Bilgileri

8. Finans Bilgileri

9. Lokasyon Bilgileri

10. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

11. Görsel İşitsel Kayıtlar

12. Hukuki İşlem Bilgileri

13. Pazarlama Bilgileri

14. Irk ve Etnik Köken Bilgileri

15. Felsefi,Dini, Mezhep Bilgileri

16. Dernek Üyeliği Bilgileri

17. Vakıf Üyeliği Bilgileri

18. Sendika Üyeliği Bilgileri

19. Sağlık Bilgileri

20. Ceza Mahkumiyeti Bilgileri

21. Araç Plaka Bilgileri


Veri Kategorisi 
Kimlik Verileri 
Açıklama
 Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
 Kimden toplanır?
Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, hissedarlarımızdan, tedarikçilerimizden, tedarikçi çalışanından, tedarikçi yetkilisinden, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden toplamaktayız. 
 İçerik
 İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, sgk sicil numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi gibi verilerdir.
 Verinin toplanma amacı

 Kimlik bilgileri;

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,

- Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Firma/ürün/müşterilere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Fiziksel mekan güvenliği temini,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ,

- Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Talep / şikayet takibi,

- Yetenek /kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

- Sözleşme faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Ürün politikasının yürütülmesi,

- Fizisel mekan güvenliğinin temini,

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi

- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Amaçlarıyla toplanmaktadır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

 Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


 Veri Kategorisi
 İletişim Verileri 
Açıklama 
Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir
 Kimden toplanır?
 İletişim bilgileri, çalışan, tedarikçi yetkilisi, hissedar/ ortak, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi çalışanı, müşteri, potansiyel müşterilerden toplanmaktadır.
İçerik 
 Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, işyeri adresi, işyeri ismi ve ünvanı, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon ve fax numarası numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı 

 İletişim bilgileri;

- Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

- Fiziksel mekan güvenliği temini,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- Mal/hizmet satın alın süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

 - Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

- Talep/ şikayet takibi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetenek /kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

- Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Firma/ürün/müşterilere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Ücret politikasının yürütülmesi,

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

Amaçları ile toplanmaktadır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgileri toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


  Veri Kategorisi
İşlem Güvenliği Verileri
  Açıklama
 Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır?
 İşlem güvenliği bilgilerini; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik
 IP adresleri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel verilerdir. 
Verinin toplanma amacı

  İşlem Güvenliği verileri;

- Yetkili kişi, kurum ve kurumlara bilgi verilmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Firma/ürün/müşterilere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

- Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

- Fiziksel mekan güvenliği temini,

Amaçlarıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 

 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de işlem güvenliği bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi 
Mesleki Deneyim Verileri 
 Açıklama
 İlgili kişinin mesleki deneyimine ait kişisel verilerdir.
 Kimden toplanır?
 Mesleki deneyim bilgileri, çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, çalışan adaylarımızdan, hissedar/ortaklarımızdan tedarikçi yetkilisinden, tedarikçi çalışanından toplanmaktadır.
 İçerik
 Mesleki deneyim bilgileri, diploma bilgilerinden, gidilen kurslar bilgilerinden, meslek içi eğitim bilgilerinden, sertifikalardan, transkript bilgilerinden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı

  Mesleki deneyim bilgileri;

- Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

- Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Ücret politikasının yürütülmesi,

- Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi

- Talep/ şikayetlerin takibi,

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Firma/ürün/müşterilere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Ücret politikasının yürütülmesi,

- Yetenek /kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 

 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Özlük Verileri 
 Açıklama
 İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir. 
Kimden toplanır?
 Özlük verilerini, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden, çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden toplamaktayız.
 İçerik
 Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, işe giriş sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri, diğer sağlık raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir. 
Verinin toplanma amacı 

Özlük verileri;

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

- Yetenek/ kariyer gelişi faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/ etik faaliyetlerin yürütülmesi,

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Hukuki işlern takibi ve yürütülmesi,

- İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

- Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

- Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

- Yetenek/kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Amaçları ile toplanmaktadır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

 Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.   

 Çalışanların özlük verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


 Veri Kategorisi
 Müşteri İşlem Verileri
 Açıklama
 Müşteri işlem verileri, müşteriler ile şirketimiz arasında paylaşılmış olan kişisel verilerden oluşmaktadır.
 Kimden toplanır?
 Müşteri işlem verileri, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerden, ziyaretçilerimizden toplanmaktadır.
 İçerik
 Müşteri İşlem verileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri gibi verilerden oluşur.
 Verinin toplanma amacı

 Müşteri işlem verileri;

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

- Reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Ürün/hizmetleri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de müşteri işlem verilerini toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi
 Risk Yönetimi Verileri 
Açıklama 
İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir. 
Kimden toplanır?
Risk yönetimi verileri, çalışanlarımızdan toplanmaktadır. İçerik Risk yönetimi verileri ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgilerden oluşmaktadır.
 Verinin toplanma amacı 

Risk yönetimi verileri;

- İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Amacıyla toplanmaktadır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de risk yönetimi verilerini toplamaktayız. 

 Veri toplama yöntemi 
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


 Veri Kategorisi
Finans Verisi
 Açıklama 
 Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan finansal verilerdir. 
Kimden toplanır?
 Bu verileri; çalışan, stajyer, müşterilerimizden, potansiyel müşteri, tedarikçi yetkilisinden toplamaktayız. 
İçerik 
Finans veri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, maaş bilgilerini içermektedir. 
Verinin toplanma amacı 

Finans verileri;

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

- Reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Ürün/hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe ilişkinin yürütülmesi,

- Firma/ürün/müşterilere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- Talep/ şikayetlerin takibi,

- Taşınır mal ve kaynakların güvenilirliğinin temini,

- Ücret politikasının yürütülmesi,

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. 
Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi 
Lokasyon Verileri
 Açıklama
 Lokasyon verileri, kişilerin lokasyon verilerini toplamaktadır.
Kimden toplanır?
 Lokasyon verileri, müşteri ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisinden toplanır. 
İçerik 
Lokasyon verisi, kişinin bulunduğu yerin konum bilgilerin, araç takip sistemlerini kapsamaktadır. 
Verinin toplanma amacı 

Lokasyon verileri;

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerini yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerin yürütülmesi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de lokasyon verilerini toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi 
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


 Veri Kategorisi 
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi
 Açıklama
 Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan fiziksel mekan güvenliği verilerdir.
 Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışan,çalışan adayı,hissedar/ortaklardan, stajyer, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerden, tedarikçi yetkilisinden toplamaktayız.
 İçerik 
Fiziksel mekan güvenliği verisi, çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarını gösteren kayıtlardan, kamera kayıtlarından oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı 

Fiziksel mekan güvenliği verileri;

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Talep/ şikayetlerin takibi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. 
Veri toplama yöntemi
 Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi 
Görsel İşitsel Kayıtlar Verisi
 Açıklama 
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan görsel işitsel kayıtlar verilerdir. 
Kimden toplanır? 
Bu verileri; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden toplanmaktadır. 
İçerik
Görsel işitsel kayıtlar, fotoğraflardan, videolardan, ses kayıtlarından oluşmaktadır. 
Verinin toplanma amacı

 Görsel işitsel kayıtlar verileri;

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.   

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
 Veri toplama yöntemi 
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


 Veri Kategorisi
 Hukuki İşlem Verisi
 Açıklama
 Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan hukuki işlemler dolayısıyla toplanan kişisel verilerdir. 
Kimden toplanır?
 Bu verileri; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, çalışan adaylarımızdan toplanmaktadır. 
İçerik
 Hukuki işlem verisi, adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, dava dosyasındaki bilgilerden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı

 Hukuki işlem verileri;

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

- Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. 
Veri toplama yöntemi 
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi
Pazarlama Verisi
Açıklama
 Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan pazarlama işlemleri toplanan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır?
 Bu verileri; müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden toplanmaktadır. 
İçerik
 Pazarlama verisi, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edile verilerden oluşmaktadır. 
Verinin toplanma amacı 

Pazarlama verileri;

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

- Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


 Veri Kategorisi
Irk ve Etnik Köken Verisi
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında ırk ve etnik köken içeren kişisel verilerdir.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, hissedar/ortaklardan, müşterilerimizden ve potansiyel müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik
Irk ve etnik köken verisi, kişilerin ırk ve etnik kökenlerine ait bilgiler vermektedir.
Verinin toplanma amacı

Irk ve etnik köken verileri;

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Felsefi, Din, Mezhep ve Diğer Veriler
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında felsefi, din, mezhep ve diğer verilerden oluşmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, hissedar/ortaklardan, müşterilerimizden ve potansiyel müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik
Felsefi, din, mezhep ve diğer veriler, kişilerin felsefi, din, mezhebine ait bilgiler vermektedir. 
Verinin toplanma amacı

Felsefi, din, mezhep ve diğer verileri;

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Çalışan adayı/stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 


Veri Kategorisi
Kılık Kıyafet Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında kılık kıyafet verileri toplanmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan ve tedarikçi çalışanlarından toplamaktayız. 
İçerik
Kılık kıyafet verileri, kişilerin beden ölçülerinden oluşmaktadır. 
Verinin toplanma amacı

Kılık kıyafet verileri;

- İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Dernek Üyeliği Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında dernek üyeliği verileri toplanmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan ve hissedar/ ortaklarımızdan toplanmaktadır.
İçerik
Dernek üyeliği verileri, kişilerin bir derneğe üye olup olmadıklarını, üye ise hangi derneğe üye olduklarına dair kişisel veriler içermektedir.
Verinin toplanma amacı 

Dernek üyeleri verileri;

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adayı/ stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Vakıf Üyeliği Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında vakıf üyeliği verileri toplanmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik
Vakıf üyeliği verileri, kişilerin bir vakıfa üye olup olmadıklarını, üye ise hangi derneğe üye olduklarına dair kişisel veriler içermektedir.
Verinin toplanma amacı 

Vakıf üyeleri verileri;

- Çalışan adayı/stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Sağlık Bilgileri Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında sağlık verileri toplanmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik
Sağlık bilgileri verileri, kişilerin sağlık durumlarını içeren bilgileri içermektedir.
Verinin toplanma amacı

Sağlık bilgileri verileri;

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adayı/stajyer/ öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amacıyla toplanır. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi 
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında ceza mahkumiyeti ve güvenlik verileri toplanmaktadır. 
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan ve hissedar/ ortaklarımızdan toplamaktayız.
İçerik
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik verileri, kişilerin adli sicil kayıtlarını içeren bilgileri içermektedir.
Verinin toplanma amacı

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik verileri,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni 
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. 
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi
Araç Plaka Verileri
Açıklama
Şirket faaliyetlerimiz kapsamında araç plaka verileri toplanmaktadır.
Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışanlarımızdan ve ziyaretçilerden toplamaktayız.
İçerik
Araç plaka verileri, kişilerin plakalarını içeren bilgileri içermektedir. 
Verinin toplanma amacı

Araç plaka verileri,

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Firma/ ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

- Talep/ şikayetlerin takibi,

- Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 
Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Lojistik Şirketleri, Yurtdışı Transfer Şirketleri) resmi kurumlar (hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

- Açık rızanızın bulunduğu,

- KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve

- KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

- Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

- Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

- Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

- Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya EPP KVK Başvuru Formu’nu kimlik fotokopisi ile info@emlakinsaat.com.tr adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya EPP KVK Başvuru Formu aracılığıyla Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Sarphan Finanspark Plaza No: 5/A Kat 5 34760 Ümraniye / İSTANBUL adresine göndererek,

- Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle emlakinsaat@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

- İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@emlakinsaat.com.tr adresimize göndererek

Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.