Haberler
TanıtımFilmleri
Trabzon Akyazı Spor
ve Kültür Kompleksi
Giresun Stadyumu
İstanbul Gıda
Toptancıları Sitesi
KentselDönüşüm

 

Bir Yapının Kentsel Dönüşüm Süreci

 

            Kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz, inisiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe özetledik.Bu süreçte EPP KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ olarak sizlere doğru bilgi ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

 

 

 

1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilmeli veya proje olmadığına dair yazı alınmalıdır. 

 

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (
Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus
Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd.’den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile tarafımıza başvuru yapılır.

 

 3- Tarafımızdan  binanızda yapacağımız teknik 
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

 


4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu  tarafımızdan bağlı bulunduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

 

5- Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor
sonucu Binanız Riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğüne bir yazı ile bina tapu kütüğüne
 Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)

 


6- İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine ve ilgili belediyesine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının 
size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız vardır.)
 Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün ve ilave 30 gün içinde yıkmanız veya yıktırmanız gerekmektedir. Bu süre içinde bina maliklerinin en
az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. ( Binayı
 nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

 

 

 

7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. ( 2 ay+1 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

 


8- Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için  Müteahhit Şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Binanın güçlendirilmesi için 634 sayılı kanuna istinaden 4/5 çoğunluk veya mahkeme kararı gerekmektedir.

 


9- Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira yada Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

 


10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 600TL ile sınırlı)

 


11- Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile
seçeceği Müteahhit - İnşaat Şirketi ile sözleşme yapılır ve Yeni Binanızın inşaatına başlanır. ( Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir)

 


12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

 

 EPP Firması olarak bu sürecin 4. Maddesine kadar ki bölümünde hizmet vermekteyiz.

 

© Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz.