Haberler
TanıtımFilmleri
Trabzon Akyazı Spor
ve Kültür Kompleksi
Giresun Stadyumu
İstanbul Gıda
Toptancıları Sitesi
KentselDönüşüm

 

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş 'nin Kentsel Dönüşüm Sürecine Katkısı:

 

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun doğrultusunda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm sürecinde aktif rol alan EPP KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİM'İ, bünyesinde bulundurduğu teknik personel ve saha ekibi ile mevcut yapıların güncel deprem yönetmeliğine uygunluğunu araştırmaktadır. Söz konusu yapının dayanıklılığı ile ilgili nihai MEVCUT YAPI RİSK RAPORU hazırlamak da görev kapsamındadır. Bu amaçla zemin etüdü yapılması, taşıyıcı sistemin rölövesinin alınması, yapıdan bina bilgi katsayısına uygun sayıda karot alınması ve bazı tahribatsız veya yarı tahribatlı deneylerle  bilgilerin toplanması, bu bilgiler doğrultusunda statik sistemin çözülmesi ve performans analizi ile değerdirilmesi TDY 2007 ve RBTE 2013'e uygun olarak  gerçekleştirilmektedir.

© Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz.